1 - 3 hod.

Sprievodca

Jednotlivci
a skupiny

Prevedieme vás najvýznamnejšími kostolmi, predovšetkým rímsko-katolíckych, ktoré v meste dominujú. Vo zvolenom kostole – Dóme sv. Martina, Františkánskom, Kapucínskom, sv. Trojice, sv. Alžbety a v ktoromkoľvek inom, Vás zavedieme na omšu, vigílie, veľkonočné, vianočné a ďalšie významné liturgie, na evanjelickú omšu na Veľký piatok, a pod. Môžeme navštíviť napríklad farský kostol Panny Márie Snežnej Horskom parku, ktorý prišiel kvôli pamätníku na Slavíne o vežu, a pod ním čarovnú Lurdskú jaskynku Panny Márie, ako aj neďalekú zaniknutú kalváriu s ruinami kostola. V rámci tejto témy nezabúdajme ani na 50 km vzdialenú Trnavu, „slovenský Rím“, kam Vám tiež radi usporiadame exkurziu.

Kontaktujte nás