• Ľudová majolika – výroba
  • Workshopy – sklenár, keramikár, šperkár, drotár, kožiar, čipkár
SKUPINOVÉ REZERVÁCIE