1 - 3 hod.

Sprievodca

Jednotlivci
a skupiny

Chystáte sa navštíviť miesta kde žili Vaši predkovia, alebo ste nejako spätý s Bratislavou alebo jej okolím? Ponúkame zaujímavú možnosť – hľadať a nájsť svoje korene, navštíviť miesta kde žili Vaši predkovia, prípadne žijúcich rodinných príslušníkov. V rámci výletu môžete navštíviť napr. Váš rodný dom, alebo obchod, továreň, statok Vášho pradeda, cintoríny, kde sú príbuzní pochovaní, kostoly, kde sa brali a iné ciele podľa Vášho želania. Zároveň spoznáte kraj Vašich predkov aj zo širšieho hľadiska, jeho prírodné krásy, historické a kultúrne pamätihodnosti, tamojšiu gastronómiu. Nezabudnite, že predkovia naďalej žijú vo Vás…

Kontaktujte nás