HODINA DEJEPISU V AREÁLI VOJENSKÉHO BUNKRU BS-8

2 hodiny

40 miest

Minimálny počet
osôb: 25

Zažite zaujímavú jazdu dobovým autobusom ORANGE BUS do jedinečného areálu vojenského opevnenia z roku 1935, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti rakúskych hraníc.

Bunker je zameraný na vzdelávanie detí a mládeže o vojenských dejinách  československej armády, vlastenectva, obrany štátu  a predvídavosti v prípade náhodného nálezu nebezpečnej munície. V bunkri je povolené dotýkať sa historických artefaktov a fotografovať sa v historických uniformách. Prehliadka je spojená s návštevou vojenského cintorína s odborným výkladom a ponúka aj možnosť streľby zo vzduchovky pod odborným dohľadom.

  • Prehliadku je možné uskutočniť každý deň v ľubovoľnom čase.
  • Odchod veteránom ORANGE BUS zabezpečujeme na vyžiadanie spred školy.
  • Ponuku vám pripravíme vždy na mieru, podľa našich požiadaviek.
SKUPINOVÉ REZERVÁCIE