Hľadáte ešte viac aktivít, ktorými by ste mohli okoreniť Vaše podujatie? Vyberte si našej širokej ponuky aktivít na spestrenie.

ĽUDOVÉ TRADÍCIE

Historický šerm
Ľudové privítanie – chleba, soľ, ľudové tance
Krása ukrytá v skle Gordany Turuk
Folklórne tance a hudba
Ľudová majolika – výroba
Pasovanie rytierov zlatej ostrohy kráľom a rozdávanie korunovačných mincí
Workshopy – sklenár, keramikár, šperkár, drotár, kožiar, čipkár…
Sokoliari

 

SKUPINOVÉ REZERVÁCIE