1 - 3 hod.

Sprievodca

Jednotlivci
a skupiny

Prešporok bol významným kultúrnym mestom v rámci Uhorska, s presahom do Viedne a celej Európy. Ukážeme vám miesta kde pôsobili, žili, či koncertovali hudobní velikáni ako Wolfgang Amadeus Mozart, deväťročný Franz Liszt, ruský virtuóz Anton Rubinštejn, Josef Haydn, Ludwig van Beethoven. Kde sa v Bratislave narodil skladateľ Johann Nepomuk Hummel. Menej známym rodákom boli rakúski skladatelia Johann Kaspar Mertz a Franz Schmidt, maďarský skladateľ, klavirista a dirigent Ernst von Dohnányi, v 20.storočí aj slávna maďarská operná diva Erzsébet Házy, česká šansoniérka Hana Hegerová, izraelsko-švajčiarsky skladateľ Yehoshua Lakner. Slávnou opernou speváčkou, známou v Rakúsku, Nemecku a USA bola Lucia Popp, narodená v neďalekej Záhorskej Vsi, ktorá vyštudovala bratislavské konzervatórium.

Kontaktujte nás