Home Tradície a folklór

Tradície a folklór

  • Sokoliari
  • Historický šerm
  • Folklórne tance a hudba
  • Slovanské vítanie hostí – chleba, soľ, ľudové tance
  • Krása ukrytá v skle Gordany Turuk
  • Pasovanie rytierov zlatej ostrohy kráľom a rozdávanie korunovačných mincí
Kontaktujte nás