Hlavné nám.

Panoramatický výhľad

35 min. alebo 50 min.

15.3.-15.11.

10 €
Deti do 14 rokov
5 €
Children 0-3
Free of charge
  • STREDOVEKÉ CENTRUM BRATISLAVY
  • JEDINÁ VYHLIADKOVÁ JAZDA STARÝM MESTOM

Z náručia unikátneho automobilu Prešporáčik – Oldtimer®, uvidíte Starú radnicu, ktorá sa týči na rohu Hlavného námestia, najstaršiu fontánu mesta – Rolandovu fontánu, korunovačný kostol uhorských kráľov – Kostol Sv. Martina, starobylý kostol Klarisiek, poslednú zachovanú mestskú bránu – Michalskú bránu, Katov dom, Ventúrsku ulicu, s ktorou je spojený bohatý hudobný život mesta. Koncertovali tu známe osobnosti ako Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Bartók, Hummel a mnohí iní. Ďalej spoznáte Akadémiu Istropolitanu – najstaršiu univerzitu na Slovensku, množstvo palácov z dôb Márie Terézie, krásne Slovenské Národné Divadlo, Morový stĺp, a veľa iného.

CELKOVÁ KAPACITA 30 MIEST
Staromestský okruh: Kapacita 30 miest  (12, 12 a 6 miestne Prešporáčiky)

Prevádzkové hodiny
15.3.-15.11. (09.00 – 17.00)

 
Lístky si môžete zakúpiť pri našom predajnom vozíku na Hlavnom námestí, odkiaľ aj začíname.
Ak ste skupina, je lepšie si jazdu vopred na určitý čas a dátum objednať.

 
V Bratislave odporúčame navštíviť:

Kostol Sv. Martina – korunovačný kostol 11 uhorských kráľov vrátane Márie Terézie a 8 kráľovských manželiek.
Primaciálny palác –  so zrkadlovou sálou a zbierkou tapisérií zobrazujúcich starogrécky príbeh o tragickej láske Leandra a Héry.
Krenova pasáž – chodník nad priepasťou, tvorený ilúziou/odrazom zrkadiel z „nekonečných stien“ kníh.
Vojenské bunkre z obdobia 2. sv. vojny
Bratislavský hrad
Slovenský národný salón vín s ochutnávkou tých najlepších slovenských vín
Múzeum dopravy
Múzeum hodín
Chrámový koncert, koncert, divadlo alebo s iným program, či aktivitami

Pre skupiny doporučujeme doobjednať:
Bratislavského sprievodcu
Slúchadlá na peší okruh
Možnosť kombinácie so všetkými nami ponúkanými prehliadkami mesta a službami.

Kontaktujte nás

Mapa trasy

Old Town Tour